Obchodný dom v Krupine

Milí priatelia ! 15. júna 2016 sme otvorili zrekonštruovanú a zmodernizovanú predajňu potravín SUPERMARKET v Krupine. Predajňa sa nachádza v Obchodnom dome COOP Jednota, ktorý začal písať svoju históriu v r. 1991, keď sme po odkúpení celej budovy od mesta otvorili až 5 predajní - potraviny, mäsna, lahôdky, TKO a priemysel. Doba, vývoj obchodu a naša stratégia určili aj nové smerovanie – prevádzkovanie len predajní potravín, primerane vybavených a zariadených potrebným zariadením, umiestnených v objektoch spĺňajúcich kritériá dnešnej doby.

Po dôkladnom prehodnotení celkového stavu objektu  sme pristúpili  nielen  k rekonštrukcii a modernizácii  predajne potravín, ale aj celého objektu, hlavne jeho vonkajšieho vzhľadu.  Upravený a zmenený bol vonkajší vzhľad objektu so zateplením a úpravou fasády. Priestory predajne boli zväčšené o prístavbu skladov. Objekt z „ minulého storočia “ sme vynovili a zmenili na nepoznanie. Myslíme si, že vhodne zapadá do zástavby v okresnom meste a dôstojne bude reprezentovať naše družstvo.

Predajňa potravín

Predajnú plochu sme zväčšili  o cca 100 m2 na terajších 712 m2. V predajni sme zrekonštruovali kúrenie, namontovali  nový strop a osadené bolo nové, úsporné osvetlenie. V rámci zmeny dispozičného riešenia sme upravili obslužný úsek mäsa a mäsových výrobkov, ovocia a zeleniny, mliečnych a mrazených výrobkov, pekárskych výrobkov, ucelený je úsek piva a nealko nápojov.  Predajňa je vybavená automatom  na výkup fliaš, rezačkou na chlieb, malou pekárňou na dopekanie výrobkov priamo v predajni,  ochrana tovaru je zabezpečená novým, moderným kamerovým systémom.

Celkové náklady na rekonštrukciu a modernizáciu objektu, predajne potravín a dodaného obchodného zariadenia predajne dosiahli výšku  552 tisíc eur.

Ponuka predajne:

Zákazníci si môžu  vybrať z ponuky cca 9 700 druhov tovaru. Dôraz kladieme hlavne na  ponuku čerstvých tovarov –  rozšírený sortiment mlieka a mliečnych výrobkov , mäsa a mäsových výrobkov, ovocia a zeleniny / až  140 položiek /, pekárskych výrobkov . Predaj mäsa a údenín zabezpečuje dodávateľ Mäso Lapin v samostatnom úseku predajne, ale platba za tento tovar je realizovaná cez naše pokladne s ostatným tovarom. Okrem bežne predajných tovarov nájdu zákazníci v predajni širokú ponuku kvalitných výrobkov pod označením COOP Jednota – vlastná značka cca 750 výrobkov. Mimoriadnu pozornosť venujeme predaju výrobkov od slovenských výrobcov - v súlade so zverejnenými údajmi predstavuje podiel výrobkov predávaných v našom družstve od slovenských výrobcov na celkovom obrate  70,10 %.

Otváracia doba predajne:

Otváracia doba predajne je v pracovné dni od 6:00 – 20:00 hod., v sobotu od 6,00 do  19:00 hod. a v nedeľu od 7:00 – 19,00 hod.  V predajni pracuje 21 členný pracovný kolektív, pripravený poskytnúť služby na profesionálnej úrovni. Navštívte našu predajňu a vytvorte si vlastný názor na zmeny, ktoré sme vykonali. Veríme, že budete spokojní.  Vaša spokojnosť a opakovaná návšteva predajne budú našou najväčšou odmenou.

Späť