III. Firemný večer COOP Jednota Krupina, SD

V každej dobrej firme sa nielen pracuje, ale občas aj oslavuje a zabáva. V COOP Jednote Krupina, SD už tradične - tretí raz za sebou oslavujeme úspechy minulého roka na firemnom galavečeri, ktorý sa konal 31.1.2015 v priestoroch Divadla J. G. Tajovského vo Zvolene.

Stretlo sa tu 300 zamestnancov družstva, čo je temer 1/3 z celého pracovného kolektívu, členovia štatutárnych orgánov a pozvaní hostia z radov obchodných partnerov. V úvodnom príhovore predseda predstavenstva Ing. Jozef Vahančík zhodnotil uplynulý rok, ktorý bol veľmi úspešný.  Dosiahnutý maloobchodný obrat - 106 mil. EUR, vynikajúce ekonomické výsledky a finančná stabilita zaraďujú družstvo už niekoľko rokov na špičku slovenských spotrebných družstiev skupiny COOP Jednota. Patríme medzi najväčších zamestnávateľov v rámci okresu i kraja, vo firme pracovalo k 31.12.2014 celkom 982 zamestnancov. Osobitná vďaka patrí predovšetkým všetkým verným zákazníkom družstva, bez ich priazne a pravidelného nakupovania v našich predajniach by nebolo úspechov ani pracovných príležitostí pre toľko zamestnancov.

Potom už nasledoval kultúrny program a ocenenie tých, ktorí v družstve odpracovali 20, 25, 30 a 40 rokov nepretržite. Sme na týchto ľudí veľmi hrdí a práve oni sú významným faktorom našej úspešnosti.

Až do skorých ranných hodín trvala veselá zábava spojená s hudbou, tancom, dobrým jedlom i nápojmi

Všetci sme ráno odchádzali s veľmi dobrým pocitom vzájomnej inšpirácie, sily, odhodlania a posilnenia vlastného sebavedomia k tomu, že sme schopní spoločným úsilím celého kolektívu splniť náročné úlohy, ktoré pred nás kladie doba a všetky jej výzvy, najmä udržať si priazeň spotrebiteľov.

Späť