4. firemný galavečer

Úspešný rok vo firme sa patrí aj dobre osláviť. Dňa 13. februára 2016 sme zorganizovali v poradí už 4. firemný galavečer COOP Jednoty Krupina, SD, tentokrát na novom mieste - v hoteli Park Hokovce u pána Píriho.

Pozvanie prijalo 350 zamestnancov družstva, čo je viac ako 1/3 z celého pracovného kolektívu, členovia štatutárnych orgánov a hostia z radov obchodných partnerov. Úvodný príhovor predniesol predseda predstavenstva Ing. Jozef Vahančík, v ktorom zhodnotil uplynulý rok v činnosti družstva ako veľmi úspešný. Maloobchodný obrat vzrástol o 3 % a dosiahol výšku 109 mil. EUR. Ekonomické výsledky a finančná stabilita zaradili družstvo opätovne do top pozície v rámci slovenských spotrebných družstiev skupiny COOP Jednota.

Patríme medzi najväčších zamestnávateľov v rámci banskobystrického samosprávneho kraja, vo firme pracovalo k 31.12.2015 celkom 972 zamestnancov. Veľmi si vážime priazeň našich verných zákazníkov, veď bez ich pravidelného nakupovania v našich predajniach by nebolo úspechov ani toľko pracovných príležitostí pre zamestnancov.

Zabávali sme sa naozaj výborne, do skorých ranných hodín. Veľký úspech mala známa bratislavská hudobná skupina Starmania, ľudová hudba pod vedením p. Krnáčika i dídžejka Maťa. Hoci predstavenie Joža Pročka s Andreou Profantovou nebolo dlhé, hlavný protagonista ostal s nami skoro celú noc a zabával najmä prítomné dámy na parkete.

Všetci sme ráno odchádzali naozaj s dobrým pocitom a veselými zážitkami zo spoločnej zábavy a tanca.

Súčasný stav v obchode prináša nové náročné výzvy, treba na ne reagovať a snažiť sa byť úspešní. Možno niekedy stačí len málo, každé ráno prísť do práce a venovať sa svojim zákazníkom, ale naozaj a poriadne. Myslíme si, že aj náš spoločne prežitý firemný večer nás inšpiroval a povzbudil práve k takýmto postojom a plneniu úloh v r. 2016.

Späť