VI. Firemný galavečer COOP Jednota Krupina

Úspešný rok 2017 sme sa opäť rozhodli patrične osláviť našim tradičným firemným galavečerom. V poradí už šiesty firemný večer COOP Jednota Krupina sme zorganizovali 3.februára 2018 v Divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene.

Pozvanie na túto udalosť prijali zamestnanci COOP Jednoty Krupina, členovia štatutárnych orgánov a hostia z radov obchodných partnerov. Večerom nás sprevádzal herec domáceho divadla Marek Rozkoš, ktorý na začiatok položil nášmu pánovi predsedovi predstavenstva Ing. Jozefovi Vahančíkovi zaujímavé otázky. Počas úvodu boli taktiež odmenení naši dlhoroční zamestnanci, ktorí pre COOP Jednotu Krupina pracujú už naozaj dlhé roky.

Firemný večer ďalej pokračoval divadelným predstavením s názvom To nemá chybu, ktoré pre nás zahrali jedineční herci z Radošinského naivného divadla. Po kultúrnom zážitku sme sa občerstvili a zábava sa mohla začať. Večernú tancovačku odštartoval koncert skupiny Polemic, ktorá sa postarala  o super zábavu. Zabávali sme sa naozaj výborne a do skorých ranných hodín nám do tanca hrala hudobná kapela Pohoda a ľudová hudba LH Muzikanti. Všetci sme sa spoločne výborne zabavili a veríme, že to tak bude aj po ďalšie roky.

Späť