Dar pre nemocnicu v Banskej Bystrici

Dar pre nemocnicu v Banskej Bystrici
Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici sme darovali nové prístroje a podporili tak najväčšie koncové zdravotnícke zariadenie v kraji, v ktorom pôsobíme.

Zdravie je pre človeka najdôležitejšie. Uvedomujeme si to aj my v COOP Jednote Krupina. Už niekoľko rokov podporujeme Fakultnú nemocnicu s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici. 

"Naša spoločnosť pôsobí v regióne, ktorý je spádovou oblasťou tohto významného zdravotníckeho zariadenia. Či už sa jedná o našich zamestnancov, členov nášho družstva, či našich každodenných zákazníkov, pre mnohých z nich je toto zariadenie posledná nádej na vyriešenie ich zdravotného problému," uviedol Jozef Vahančík, predseda predstavenstva COOP Jednoty Krupina, SD. 

Symbolický šek v hodnote 12 000€ odovzdal predseda predstavenstva Jozef Vahančík ešte vo februári do rúk generálnej riaditeľky nemocnice Miriam Lapuníkovej. Prostriedky poputovali na zakúpenie 3ks lupových operačných okuliarov pre lekárov Oddelenia centrálnych operačných sál a riadiacej jednotky na ohrev pacienta pre Kliniku anestéziológie a intenzívnej medicíny. 

"Dlhodobú podporu COOP Jednota Krupina, SD si veľmi vážime a s hlbokou vďakou prijímame. Vďaka ich spolupatričnosti, sme mali možnost zakúpiť už niekoľko dôležitých prístrojov a vybavenia, ktoré významne prispeli k skvalitneniu zdravotnej starostlivosti," uviedla riaditeľka. 

Fakultnú nemocnicu s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica podporujeme od roku 2012. Vďaka každoročnej finančnej pomoci už slúži pacientom transportný urgentný vozík, nové pôrodné lôžko, parný sterilizátor, injekčné dávkovače, nefroskop a niekoľko polohovateľných postelí. 

POMÁHAME VÁM RADI. 

Späť