Karička

Karička
Kúp 2x Karičku a získaj multifunkčnú šatku zadarmo.

Zá nákup výrobkov Karička rozdávame darčeky. 

Kúpte si 2ks akýchkoľvek výrobkov Karička a dostanete športovú multifunkčnú šatku zadarmo. 

Darčeky budeme rozdávať pri pokladni. Do ponuky sú zapojené všetky produkty značky Karička a ponuka platí do rozdania zásob darčekov.

Ponuka platí v predajniach COOP Jednota Krupina v obciach a mestách: Badín, Banská Bystrica, Brusno, Budča, Bušince, Bzovík, Cinobaňa, Čebovce, Detva, Divín, Dobrá Niva, Dolné Plachtince, Dolný Kubín, Dúbravy, Dudince, Halič, Hnúšťa,  Hontianske Moravce, Hontianske Nemce, Hriňová, Hrochoť, Kalinovo, Kokava nad Rimavicou, Korytárky, Kosihovce, Kováčová, Kriváň, Krupina, Ladzany, Lieskovec, Lovinobaňa, Lučenec, Ľubietová, Málinec, Modrý Kameň, Mýtna, Nenince, Očová, Pliešovce, Podkonice, Poltár, Poniky, Považská Bystrica, Považská Teplá, Prečín, Pružina, Rimavská Sobota, Sása, Sebechleby, Selce, Senohrad, Sielnica, Sliač, Slovenská Ľupča, Strelníky, Sklabiná, Šahy,  Šalková (Banská Bystrica), Terany, Tomášovce, Veľká nad Ipľom, Veľký Krtíš, Vinica, Zvolen, Zvolenská Slatina, Želovce

Späť