Nová lekárska technika pre Fakultnú nemocnicu v Banskej Bystrici

Nová lekárska technika pre Fakultnú nemocnicu v Banskej Bystrici
Nadácia COOP Jednota v spolupráci s COOP Jednotou Krupina venovali banskobystrickej fakultnej nemocnici takmer 12 000 €.

Zdravie je nadovšetko. Nie nadarmo na stretnutiach, v pozdravoch, či pri želaniach zdôrazňujeme význam pevného zdravia na prvom mieste. Nadácia COOP Jednota a COOP Jednota Krupina dlhodobo podporujú projekty, ktoré prispievajú k lepšej a zdravšej budúcnosti. Teší nás, že aj v súčasnosti sme mohli prispieť ku skvalitneniu zdravotnej starostlivosti pacientov vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici, ktorej sme venovali symbolický šek na nákup na piatich transportných a multifunkčných kresiel v hodnote takmer 12 000 eur. Kreslá určené na mobilizáciu pacientov uľahčujú nielen vstávanie, ale aj zabezpečujú bezpečný presun pacientov a už dnes sú súčasťou vybavenia Hematologického oddelenia, II. Chirurgickej kliniky SZU, Dermatovenerologickej kliniky SZU a Psychiatrickej kliniky SZU, ktoré zastrešuje banskobystrická fakultná nemocnica  

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici patrí z hľadiska poskytovania zdravotnej starostlivosti medzi najkvalitnejšie slovenské nemocnice. Dôkazom je aj jej niekoľkoročná obhajoba titulu Nemocnica roka, ktorú každoročne zostavuje inštitút INEKO. Partnerstvo COOP Jednoty Krupina, Nadácie COOP Jednota a Fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici má už viac ako 10 ročnú tradíciu a v priebehu rokov sa nám podarilo zakúpiť zariadenia a lekárske vybavenie, ktoré každodenne pomáhajú lekárom pri diagnostike, ale aj uľahčujú a zvyšujú komfort pacientov na jednotlivých oddeleniach.  

Pomáhame vám radi. 

Späť