Nové bezpečnostné opatrenia - koronavírus

Nové bezpečnostné opatrenia - koronavírus
Milí zákazníci, radi by sme vás informovali o nových bezpečnostných opatreniach, ktoré na základe nariadenia Úradu verejného zdravotníctva SR zavádzame na našich predajniach. Bezpečné nakupovanie a zamedzenie šírenia nákazy COVID - 19 sú prvoradé, a tak vás prosíme o rešpektovanie nových opatrení.

Ochrana tváre

Podľa nového nariadenia je zakázané pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia nosa a úst. Z tohto dôvodu vás žiadame, aby ste na predajne vstupovali len s ochranou tváre (rúško alebo iná alternatíva).
 

Nákupný čas pre seniorov

Seniori nad 65 rokov majú vyhradený čas na nákup od 9:00 do 12:00 hod. Žiadame vás, aby ste toto nariadenie rešpektovali a nakupovali mimo nákupného času pre seniorov. Zároveň žiadame seniorov, aby na nákupy využili čas vyhradený len pre nich a neohrozovali svoje zdravie. 

Rukavice alebo dezinfekcia

Pri vstupe do predajne si nasaďte jednorazové mikroténové rukavice alebo použite dezinfekciu. Prosíme zákazníkov, ktorí majú vlastné rukavice, poprípade dezinfekciu, aby ich použili pri vstupe do predajne.

Maximálny počet zákazníkov na predajni

Za účelom zníženia koncentrácie veľkého množstva ľudí na jednom mieste stanovujeme maximálny počet zákazníkov na predajni. Na predajni sa môže pohybovať 1 osoba na 25m2. Počet zákazníkov bude špecifikovaný na každej predajni. Z tohto dôvodu vás žiadame, aby ste nakupovali len s nákupným košíkom alebo vozíkom. Na predajniach  bude dostupný presný počet vozíkov a košíkov na základe stanoveného maximálneho počtu zákazníkov.

Dvojmetrový odstup

Pri nakupovaní dodržujte odstup od ďalších zákazníkov. Bezpečná a odporúčaná vzdialenosť sú 2 metre.

 

Veríme, že ste zodpovední a opatrenia budete dodržiavať.

 

Späť