Október - Mesiac úcty k starším

Október - Mesiac úcty k starším
V roku 1990 vyhlásila Organizácia spojených národov október za mesiac úcty k starším. Tak ako končí leto a začína jeseň, prichádza staroba nenápadne a pomaly. Nedá sa jej vyhnúť. Staroba je výzva a neznamená koniec životnej aktivity.

Staroba nie je choroba 

Napriek tomu, že často počúvame o starobe ako zlej, plnej chorôb a starostí, staroba má svoje čaro. Seniori sú bezstarostní, pokojnejší, zažívajú menej stresu a vedia sa tešiť z maličkostí. 

Seniori si zaslúžia, aby sme im venovali pozornosť, lásku i úctu.

Darčeky pre seniorov v Krupine 

Klientov zariadení pre seniorov v Krupine sme v októbri potešili malým prekvapením. Pre každého klienta sme pripravili chutný smotanový jogurt, niečo sladké a slané pod zub a limonádu na zahasenie smädu. 

Seniorom prajeme najmä veľa zdravia, bystrú myseľ, úsmev na tvári a nech ich aj po ďalšie roky sprevádza láska, úcta a pozornosť. 

Uctite si aj vy starších ľudí okolo vás, venujte im chvíľu času a porozumenia. To je to najdôležitejšie, čo im môžeme dať.

Zariadenia pre seniorov, ktoré sme obdarovali 

  • Domov sociálnych služieb Nádej Krupina
  • Domov dôchodcov a sociálnych služieb Krupina
  • SVETLO Krupina
Späť