Október v znamení úcty k starším

Október v znamení úcty k starším
V októbri si každoročne pripomíname mesiac úcty k starším, ktorý od roku 1990 ustanovila Organizácia spojených národov. COOP Jednota Krupina sa aj tento rok rozhodla potešiť seniorov v Krupine.

Október je tradične mesiac, v ktorom oslavujeme tých, ktorí prežívajú "jeseň života" alebo inak povedané aj "zlatý vek života." Hoci staroba je pre mnohých seniorov bolestná, je súčasťou života a oslavou zaslúženého oddychu. Podľa údajov najnovšieho sčítania obývateľov z roku 2021 sa s radosťami aj starosťami seniorského veku potýka vyše 17 % obyvateľov Slovenska. Staroba nie je chorobou a preto je dôležité prejavovať seniorom úctu, lásku, pozornosť a načúvať a vypočuť ich odkazy a celoživotné skúsenosti.

Obdarovanie seniorov v Krupine 

Staroba má toľko podôb, koľko je ľudských osudov. Aj tento rok sme sa rozhodli potešiť klientov a obyvateľov našich opatrovateľských zariadení v Krupine a potešiť ich balíčkami pudingov, čajov a káv ako aj sladkých a slaných pochutín.

Všetkým seniorom želáme pevné zdravie, veľa lásky, úsmevov a dôvodov na radosť, veľa životnej energie a času stráveného v kruhu svojich blízkych.

Zariadenia pre seniorov, ktoré sme obdarovali: 

  • SVETLO Krupina, n.o. 
  • Domov dôchodcov a dmov sociálnych služieb Krupina
  • Domov sociálnych služieb "Nádej" Krupina

SVETLO Krupina, n. o.Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb KrupinaDomov sociálnych služieb

POMÁHAME VÁM RADI

 

Späť