Polročný výkaz o percentuálnom podiele obratu z predaja potravín vyrobených v Slovenskej republike

Polročný výkaz o percentuálnom podiele obratu  z predaja potravín vyrobených v Slovenskej republike
COOP Jednota Krupina ,SD so sídlom Svätotrojičné nám.22, Krupina podľa § 12a) ods. 1, písm. b) zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov zverejňuje polročný výkaz o percentuálnom podiele obratu z predaja potravín vyrobených v Slovenskej republike na celkovom obrate z predaja všetkých potravín spolu za II. polrok 2016 vo svojich prevádzkach v členení podľa výrobných odborov potravinárskeho priemyslu

 

Späť