Pomáhame školám

Pomáhame školám
Pandémia spôsobuje rôzne prekážky v bežnom živote všetkých ľudí. Celý svet chce čo najskôr poraziť ochorenie COVID - 19 a aj my sme sa rozhodli pomôcť pri zamedzení šírenia, tentokrát na školách.

V mesiaci november sme pripravili antibakteriálne balíčky plné rôznych antibakteriálnych mydiel, gélov a  utierok pre vybrané školy v regiónoch, kde pôsobíme. Zároveň sme do balíčkov pribalili aj kvalitný bylinný detský čaj na posilnenie imunity detí. 

Školy, ktorým sme darovali antibakteriálne balíčky

  • Základná škola E. M. Šoltésovej Krupina
  • Základná škola J. C. Hronského Krupina
  • Materská školy na ul. Malinovského 874 a elokovaného pracovisko I. Krasku 60 Krupina
  • Základná škola Vajanského Lučenec
  • Základná škola Bálinta Balassiho Vinica 

Veríme, že naša pomoc formou antibakteriálnych prostriedkov bude účinná a vybraným školám v aktuálnej situácii pomôže.

Pomáhame Vám radi. 

Pozrite si fotogalériu z odovzdávania balíčkov: www.coopka.sk/fotogaleria/pomahame-skolam

Späť