Pomoc pre Úsmev ako dar BB kraj

Pomoc pre Úsmev ako dar BB kraj
Úsmev ako dar sa už 38 rokov stará o to, aby deti mohli bezpečne vyrastať v rodinách, ideálne tých vlastných. Vykonáva terénnu sociálnu prácu, posilňuje systémovú svojpomoc širokých rodín, pripravuje a sprevádza náhradných rodičov, buduje centrá pre obnovu rodiny a zariadenia núdzového bývania či domy na polceste pre mladých bez rodinného zázemia.

Regionálna pobočka pre Banskobystrický kraj

Regionálna pobočka pre Banskobystrický kraj pomáha sociálne znevýhodneným často mnohopočetným a neúplným rodinám, mladým dospelým a náhradným rodinám od roku 1991. Z dôvodu aktuálnej situácie a dopadov pandémie koronavírusu mnohí klienti museli zostať s deťmi doma pre zatvorenie škôl a škôlok. Mnohí prišli o príjem z brigád a dohôd. Týmto rodinám sa zvýšili nielen náklady na hygienické udržanie domácnosti, ale rovnako na stravu nakoľko deti mali častokrát pre ich sociálne postavenie v škole, v škôlke obedy zadarmo.

Pomoc pre rodiny v núdzi

Regionálnej pobočke Úsmev ako dar pre Banskobystrický kraj sme už pomohli v lete 2020 potravinovými balíčkami pre 45 rodín. Druhá vlna pandémie Covid-19 a celá situácia sa zhoršila a existuje viac a viac rodín, ktorých členovia prichádzajú o prácu, hrozí im strata bývania alebo sa im míňa jedlo. Počet klientov Úsmevu ako dar pre Banskobystrický kraj stúpol až na 100.

Vitamíny a nákupné poukážky pre rodiny v núdzi

COOP Jednota Krupina si uvedomuje vážnosť situácie, a preto sme sa rozhodli, že Úsmevu ako dar v Banskej Bystrici venujeme vitamíny vo forme 200kg jabĺk a nákupné poukážky. Nákupná poukážka v hodnote 5€ putovala do každej zo 100 rodín, ktorá sa ocitla v ťažkej situácii.

Veríme, že rodinám, ktorým sme pomohli sme dali dôvod na úsmev. 

Späť