Potravinová pomoc pre rodiny v núdzi

Potravinová pomoc pre rodiny v núdzi
Úsmev ako dar sa už 38 rokov stará o to, aby deti mohli bezpečne vyrastať v rodinách, ideálne tých vlastných. Vykonáva terénnu sociálnu prácu, posilňuje systémovú svojpomoc širokých rodín, pripravuje a sprevádza náhradných rodičov, buduje centrá pre obnovu rodiny a zariadenia núdzového bývania či domy na polceste pre mladých bez rodinného zázemia. Poskytuje opusteným deťom oporné vzťahy, napĺňa ich potreby v oblasti voľného času a osobnostného rozvoja, sieťuje kompetentných odborníkov a podieľa sa na tvorbe legislatívnych noriem.

Regionálna pobočka pre Banskobystrický kraj 

Regionálna pobočka pre Banskobystrický kraj pomáha sociálne znevýhodneným často mnohopočetným a neúplným rodinám, mladým dospelým a náhradným rodinám od roku 1991. Z dôvodu aktuálnej situácie a dopadov pandémie koronavírusu mnohí klienti museli zostať s deťmi doma pre zatvorenie škôl a škôlok. Mnohí prišli o príjem z brigád a dohôd. Týmto rodinám sa zvýšili nielen náklady na hygienické udržanie domácnosti, ale rovnako na stravu nakoľko deti mali častokrát pre ich sociálne postavenie v škole, v škôlke obedy zadarmo.

Výzva „VENUJ ÚSMEV" 

Výzva „VENUJ ÚSMEV“ je iniciatívou Pobočky pre Banskobystrický kraj Úsmev ako dar. V prvej etape výzvou pobočka reagovala na situáciu v súvislosti s núdzovým stavom na Slovensku. Cieľom druhej etapy je zmierniť ekonomické dopady pandémie na ohrozené skupiny ľudí. Prioritou pobočky je v súčasnosti pomôcť deťom a rodinám v Banskobystrickom kraji, ktoré mimoriadne pociťujú nepriaznivé dopady pandémie.

Potravinová pomoc pre 45 rodín v núdzi

Aj my sme sa zapojili do výzvy „VENUJ ÚSMEV“ a v pondelok, 13. júla 2020 sme zabalili 45 potravinových balíčkov, ktoré sme v stredu, 14. júla 2020 odovzdali organizácii Úsmev ako dar v Banskej Bystrici. Potravinová pomoc zahŕňala najmä trvanlivé potraviny, ktoré pomôžu pri každodennom stravovaní rodiny. Nechýbali ani hygienické či čistiace potreby a pre školákov sme pribalili aj desiatové boxy. Veríme, že našou potravinovou pomocou sme venovali dôvod na úsmev 45 rodinám v tejto neľahkej situácii.

Pomáhame Vám radi. 

Späť