Rozhýbme škôlku

Rozhýbme škôlku
Za každú odovzdanú PET fľašu alebo plechovku do recyklomatu venujeme 5 centov pre Materskú školu v Krupine.

Zálohovací systém PET fliaš a plechoviek

Od 1. januára 2022 bude na Slovensku fungovať zálohovací systém PET fliaš a plechoviek v zmysle schválenej legislatívy. Každý zákazník pri kúpe nápoja zaplatí 15 centov za obal a túto sumu následne dostane späť po jeho vrátení do zberného automatu. 

Pilotný projekt zberného automatu v Krupine

Znečistenie prírody plastami predstavuje obrovskú hrozbu pre životné prostredie a budúce generácie. Aj my v COOP Jednote Krupina si uvedomujeme závažnosť situácie a recykláciu PET fliaš a plechoviek umožníme zákazníkom skôr, ako vstúpi do platnosti povinný zálohovací systém jednorazových obalov. Zákazníci za obaly zatiaľ peniaze späť neodstanú, ale dostanú jedinečnú príležitosť podporiť 250 detí v MŠ Krupina, a to prostredníctvom symbolického príspevku 5 centov za každý vrátený obal.

    

ROZHÝBME ŠKÔLKU

V rámci skúšobnej prevádzky zberného automatu prispejeme sumou 5 centov na zakúpenie telovýchovného náčinia pre Materskú školu v Krupine (Malinovského a I. Krasku) za každú vrátenú fľašu alebo plechovku. Jednorazové nápojové obaly môžete odovzdať v supermarkete COOP Jednota Krupina na ulici ČSA 19 v Krupine (Obchodný dom). Projekt bude prebiehať do konca roka 2021 a od januára 2022 sa začne štandardný výkup PET fliaš a plechoviek. 

Všetky obaly musia byť vkladané do zberného automatu nepokrčené. Etikety sa nemusia odliepať, pretože spracovateľská technológia si s nimi poradí. Obal sa znehodnotí zlisovaním a perforáciou, aby ho následne bolo možné prepraviť do recyklačného centra

"Znečistenie prírody predstavuje hrozbu pre život na našej planéte. Aktuálna situácia je už alarmujúca a my sme zodpovední za to, v akom prostredí budú vyrastať naše deti a ich deti. Máme šancu nielen ovplyvniť súčasnosť, ale aj vytvárať budúcnosť bez plastov v prírode. Napriek tomu, že peniaze za vrátené obaly zákazníci ešte nedostanú, veríme, že ich namotivujeme prostredníctvom symbolického príspevku 5 centov za každý vrátený obal. Peniaze budú slúžiť na zakúpenie telovýchovného náradia, ktoré využije viac ako 250 detičiek v Materskej škole v Krupine. To je generácia, pre ktorú chceme vytvárať trvalo udržateľnú budúcnosť,“ hovorí Jozef Vahančík, predseda predstavenstva COOP Jednota Krupina.

Obyvatelia Krupiny budú mať jedinečnú možnosť vrátiť jednorazové obaly ešte pred oficiálnym spustením povinného zálohovania PET fliaš a plechoviek. „Z pozície primátora mesta Krupina vítam túto iniciatívu COOP Jednota Krupina, SD a veľmi ma teší, že sa touto aktivitou napomôže nie len životnému prostrediu, ale budú mať z toho prospech aj deti v našej Materskej škole v Krupine. Týmto by som sa chcel COOP Jednote v mene všetkých Krupinských detí poďakovať. Som rád, že COOP Jednota Krupina umožnila svojim zákazníkom  vyskúšať si recykláciu PET fliaš a plechoviek skôr ako príde do platnosti povinný zálohovací systém jednorazových obalov a verím, že automat bude fungovať a budú doňho ľudia jednorazové obaly nosiť,“ doplnil Radoslav Vazan, primátor mesta Krupina.

„Odpad je v dnešnej dobe veľkým problémom – je všade okolo nás a produkujeme ho čoraz viac. Neexistuje ale žiaden dobrý dôvod, prečo by sme odpad triediť nemali,  naopak je milión vážnych dôvodov , prečo by sme triediť mali. Materská škola, Malinovského 874, Krupina je veľmi vďačná, že sa môže podieľať na tomto projekte a verí, že rodičia našich škôlkarov sa zapoja a tak spoločnými silami pomôžu nášmu životnému prostrediu,“ doplnila Dana Cibuľová, riaditeľka Materskej školy v Krupine.

Zľava: Jozef Vahančík - predseda predstavenstva COOP Jednota Krupina, Dana Cibuľová - riaditeľka Materskej školy Krupina, Radoslav Vazan - primátor mesta Krupina 

 

Späť