Zdravá chladnička pre Svetielko nádeje

Zdravá chladnička pre Svetielko nádeje
Zdravá chladnička je projekt Svetielka nádeje pre malých pacientov na detskej onkológii v Banskej Bystrici. Zdravá chladnička = zdravé mlsanie počas desiat a olovrantov. Aj my sme túto chladničku naplnili zdravými dobrotami.

SVETIELKO NÁDEJE

Svetielko nádeje je občianske združenie zamerané na zlepšovanie a skvalitňovanie života detí a mladistvých s onkologickým alebo iným vážnym ochorením. Svetielko nádeje spolupracuje s Detskou fakultnou nemocnicou s poliklinikou v Banskej Bystrici a špeciálne s jej detským onkologickým oddelením. Služby poskytujú deťom a rodinám zo spádovej oblasti nemocnice, teda najmä v oblasti Banskobystrického a Žilinského kraja. 

ZDRAVÁ CHLADNIČKA

Svetielko nádeje v spolupráci s výživovými poradkyňami sa snažia zabezpečiť, aby deti na onkológii mali počas celej dĺžky liečby individuálnu nutričnú starostlivosť. To znamená, aby ich kompletný jedálniček obsahoval vhodne zvolenú stravu, ktorá je pestrá, vyvážená a v súlade s ich liečbou. Desiaty a olovranty nie sú výnimkou. Práve preto vznikol projekt Zdravá chladnička. Táto chladnička sa nachádza na oddelení detskej onkológie a sme radi, že aj my sme ju mohli niekoľkokrát naplniť.

Počas mesiacov február a marec 2021 sme Zdravú chladničku naplnili štyrikrát. Svetielku nádeje sme odovzdali viac ako 200 mliečnych výrobkov COOP Jednota. Malí veľkí hrdinovia si mohli pochutiť na syroch, jogurtoch, ochutených mliečkach, tvarohových dezertoch či smotanových nátierkach. 

Veríme, že sa nám podarilo vhodne spestriť stravu malým pacientom a dopomôcť tak k efektívnej liečbe. 

POMÁHAME VÁM RADI

Späť