Pomáhame školám

Pomáhame školám pri zamedzení šírenia ochorenia COVID - 19. V novembri 2020 sme pripravili antibakteriálne balíčky pre 2 materské a 4 základné školy.

Základná škola E. M. Šoltésovej Krupina
Základná škola J. C. Hronského Krupina
Materská škola I. Krasku a Malinovského Krupina
Základná škola Vajanského Lučenec
Základná škola Bálinta Balassiho Vinica

Späť