Objekt pre obchod Lišov

Základné údaje

Adresa: Lišov s. č. 102
Typ: Na predaj
Cena: 28 000 €

Kontakty

Telefón: +421905340500 / +421904296873
E-mail: lukas.sedmak@ka.coop.sk

Popis nehnuteľnosti

Ponúkame na predaj objekt nachádzajúci sa v obci Lišov so súp. č. 102, k.ú. Lišov, postavenom na parc. KN-C č. 226. Súčasťou objektu sú aj pozemky parc. KN-C č. 224 o výmere 705 m2, parc. KN-C č. 225 o výmere 167 m2, parc. KN-C č. 226 zast. plocha a nádvorie o výmere 432 m2 a parc. KN-E č. 109/2 o výmere 123 m2 Celková zastavaná plocha s nádvorím je 432 m2. Celková plocha pozemkov je 1427 m2. Úžitkové priestory nehnuteľnosti predstavujú plochu cca 125 m2.

Kontaktujte nás

* povinný údaj
** povinný aspoň jeden z údajov