Výhercovia - Súťaž o nákupné poukážky

Výhercovia - Súťaž o nákupné poukážky
Ďakujeme všetkým zákazníkom, ktorí sa zapojili do súťaže o nákupné poukážky, ktorá prebiehala v predajniach COOP Jednota Krupina od 25.1. do 21.2.2024.

VÝHERCOM SRDEČNE GRATULUJEME

Nákupná poukážka COOP Jednota v hodnote 350 €

 • I. Mender (Sliač)
 • M. Točeková (Považská Bystrica)
 • M. Augustínová (Stará Huta)
 • M. Ladiková (Banská Bystrica)
 • E. Košková (Sklabiná)
 • A. Marcineková (Kriváň)
 • P. Rerich (Sebechleby)
 • A. Žaludová (Zvolen)
 • R. Pavlovič (Banská Bystrica)

Nákupná poukážka COOP Jednota v hodnote 100 €

 • E. Lichá (Banská Bystrica)
 • Z. Mačurová (Šipice)
 • M. Pauerová (Považská Teplá)
 • L. Dobrovic (Banská Bystrica)
 • A. Gregáňová (Sliač)
 • M. Beňo (Pliešovce)
 • D. Hudcová (Banská Bystrica)
 • V. Ďurčányová (Podlavice)
 • P. Oláh (Čeláre)
 • K. Palčovičová (Dudince)
 • V. Paučová (Hriňová)
 • A. Gabľasová (Cinobaňa)
 • J. Kamenská (Veľký Krtíš)
 • M. Bošková (Považská Teplá)
 • Z. Šišková (Krupina)
 • B. Zeman (Kalinovo)
 • I. Kapcová (Detva)
 • J. Roziaková (Sebechleby)
 • M. Kružliak (Medzibrod)
 • J. Smutná (Dúbravy)
 • P. Vakulčíková (Banská Bystrica)
 • A. Sabolíková (Divín)
 • L. Kusicki (Čebovce)
 • E. Valaskajová (Strelníky)
 • M. Šípková (Slovenská Ľupča)
 • M. Čepko (Pliešovce)
 • R. Paľov (Krupina)
 • K. Mišányová (Strelníky)
 • R. Rondík (Krupina)
 • M. Melicheríková (Považská Teplá)
 • M. Štefanica (Považská Bystrica)
 • J. Jaďuď (Čabradský Vrbovok)
 • V. Strhárska (Pliešovce)
 • A. Sliacka (Detva)
 • A. Zeleňáková (Pliešovce)
 • J. Mihalkin (Hrušov)
 • S. Ambrošová (Krupina)
 • J. Rabotová (Krupina)
 • E. Murínová (Pliešovce)
 • L. Melagová (Sebechleby)
 • Z. Jambrichová (Krupina)
 • T. Motyka (Nová Baňa)
 • M. Záchenská (Litava)
 • K. Kovácsová (Levice)
 • K. Vrbiniaková (Banská Bystrica)
 • B. Krpelán (Banská Bystrica)
 • L. Kružliaková (Pliešovce)
 • O. Babicová (Cerovo)
 • M. Bullová (Banská Bystrica)
 • M. Drozdová (Zvolen)
 • V. Balko (Jalšovík)
 • Ľ. Kubala (Pliešovce)
 • Z. Kováčová (Nenince)
 • T. Nedeľa (Balog nad Ipľom)
Späť