Výhercovia - Najkrajšie domáce Vianoce

Výhercovia - Najkrajšie domáce Vianoce
Ďakujeme všetkým zákazníkom, ktorí sa zapojili do súťaže Najkrajšie domáce Vianoce, ktorá prebiehala vo všetkých predajniach COOP Jednota Krupina od 23.11. do 31.12.2023.

VÝHERCOM SRDEČNE BLAHOŽELÁME

Nákupná poukážka COOP Jednota v hodnote 350 €

 • A. Opánska (Lesenice)
 • M. Šimunová (Senohrad)
 • J. Ivanič (Kalinovo)
 • F. Hegedűš (Čebovce)
 • M. Pálková (Divín)
 • K. Buchtová (Rimavská Sobota)
 • H. Hiriaková (Devičie)
 • M. Barcajová (Divín)
 • J. Cesnaková (Dolné Príbelce)
 • A. Piliarová (Banská Bystrica)
 • M. Rončáková (Banská Bystrica)
 • P. Chilý (Banská Bystrica)
 • M. Gregáňová (Krupina)
 • B. Hanzen (Brusno)
 • V. Filo (Banská Bystrica)
 • K. Nagyová (Banská Bystrica)
 • S. Havranová (Lučenec)
 • M. Kováčiková (Čebovce)
 • A. Chamková (Brusno)
 • I. Šimko (Detva)
 • M. Šorecová (Sebechleby)
 • P. Križák (Kokava nad Rimavicou)
 • B. Harasimová (Kokava nad Rimavicou)
 • M. Nagy (Koláre)
 • O. Ilčíková (Lieskovec)
 • A. Farbiaková (Slatinské Lazy)
 • M. Kurčíková (Kalinovo)

Nákupná poukážka COOP Jednota v hodnote 100 €

 • S. Škurlová (Zvolen)
 • E. Nikelová (Zvolen)
 • M. Gnipová (Veľké Túrovce)
 • A. Berkyová (České Brezovo)
 • E. Gálová (Šahy)
 • D. Palík (Cinobaňa)
 • J. Siman (Banská Bystrica)
 • J. Féderová (Hriňová)
 • J. Baculíková (Zvolen)
 • J. Ďurica (Krupina)
 • K. Králová (Vidiná)
 • I. Urdová (Dačov Lom)
 • A. Drugda (Lovinobaňa)
 • M. Pásztorová (Šahy)
 • J. Stračinová (Detva)
 • J. Michna (Zvolen)
 • A. Hudobová (Banská Bystrica)
 • V. Tereková (Modrý Kameň)
 • S. Jarotová (Sliač)
 • S. Lehotská (Krupina)
 • A. Drozdyová (Senohrad)
 • A. Klinčoková (Banská Bystrica)
 • S. Haringová (Banská Bystrica)
 • E. Fridrichová (Divín)
 • K. Maďarová (Banská Bystrica)
 • A. Zolczer (Vinica)
 • M. Pindiaková (Banská Bystrica)
 • A. Pukancová (Banská Bystrica)
 • J. Lichá (Banská Bystrica)
 • A. Hromadová (Banská Bystrica)
 • E. Števťaťová (Terany)
 • Ľ. Haringová (Banská Bystrica)
 • M. Siheľská (Kokava nad Rimavicou)
 • A. Špaceková (Zvolen)
 • M. Ondrisková (Ladzany)
 • E. Žitniaková (Krupina)
 • B. Geciová (Banská Bystrica)
 • M. Béliková (Kamenné Kosihy)
 • A. Kyseľová (Banská Bystrica)
 • M. Snopková (Banská Bystrica)
 • L. Batkovičová (Banská Bystrica)
 • H. Kmeťová (Sliač)
 • I. Hajdučková (Banská Bystrica)
 • J. Tichá (Hnúšťa)
 • J. Kučerová (Zvolen)
 • M. Malachovská (Banská Bystrica)
 • M. Križanová (Pliešovce)
 • A. Benčeková (Bzovík)
 • I. Luptáková (Nová Baňa)
 • Z. Strigáčová (Kokava nad Rimavicou)
 • J. Varga (Modrý Kameň)
 • M. Králiková (Krupina)
 • I. Rubint (Kalinovo)
 • M. Sámel (Banská Bystrica)
 • R. Pokorádiová (Kokava nad Rimavicou)
 • R. Magyar (Šahy)
 • M. Matejková (Pliešovce)
 • O. Huliak (Očová)
 • Z. Horváthová (Banská Bystrica)
 • J. Melaga (Sebechleby)
 • J. Vaškorová (Krupina)
 • P. Matúš (Detva)
 • K. Motúzová (Kokava nad Rimavicou)
 • I. Lacková (Málinec)
 • M. Gáliková (Kalinovo)
 • E. Grendelová (Hnúšťa)
 • A. Matejová (Sása)
 • A. Mučinová (Čebovce)
 • K. Brzová (Lieskovec)
 • M. Kelemenová (Vinica)
 • M. Parillová (Hontianske Nemce)
 • A. Gondecová (Zvolenská Slatina)
 • M. Gochanová (Považská Bystrica)
 • A. Kostková (Pružina)
 • M. Dianiška (Vlkanová)
 • J. Bystrianská (Kokava nad Rimavicou)
 • Z. Račko (Poltár)
 • J. Kusková (Banská Bystrica)
 • S. Kováčová (Demandice)
 • A. Zemková (Sliač)
 • D. Gregor (Detva)
 • E. Benčová (Šahy)
 • Z. Považancová (Hrochoť)
 • I. Söllösiová (Rimavská Sobota)
 • J. Bukový (Považská Bystrica)
 • R. Padúchová (Halič)
 • M. Hartlová (Modrý Kameň)
 • M. Kováč (Hnúšťa)
 • J. Brada (Zvolen)
 • M. Valjentová (Očová)

Táto výherná listina zo žrebovania súťaže Najkrajšie domáce Vianoce sa vzťahuje iba na súťažné kupóny, ktoré boli do súťaže zapojené v rámci predajní regionálneho družstva COOP Jednota Krupina. Žrebovanie výhier (v celkovom počte 1 010x Nákupná poukážka COOP Jednota v hodnote 100 € a 303x Nákupná poukážka COOP Jednota v hodnote 350 €) prebieha v rámci obvodov regionálnych družstiev COOP Jednota naprieč Slovenskom. V prípade, že sa vaša predajňa nenachádza v obvode regionálneho družstva COOP Jednota Krupina, odporúčame sa obrátiť na regionálne družstvo COOP Jednota, pod ktoré príslušná predajňa patrí. Vyhľadajte si najbližšiu predajňu COOP Jednota Krupina.

Záverečné žrebovanie výhier (4x Kia xCeed) sa uskutoční najneskôr do 29.2.2023 zo všetkých súťažných kupónov, ktoré splnili podmienky súťaže. Do žrebovania budú zaradené súťažné kupóny zo všetkých predajní každého príslušného regionálneho družstva COOP Jednota. Celá výherná listina bude zverejnená na webstránke www.coop.sk. Pravidlá súťaže nájdete na webstránke www.coop.sk/sk/najkrajsie-domace-vianoce.

Späť