Výhercovia - Najväčšia veľkonočná výslužka

Výhercovia - Najväčšia veľkonočná výslužka
Ďakujeme všetkým zákazníkom, ktorí sa zapojili do Veľkonočnej súťaže 2021 NAJVÄČŠIA VEĽKONOČNÁ VÝSLUŽKA, ktorá prebiehala vo všetkých predajniach COOP Jednota od 11.3. do 7.4.2021.

VÝHERCOM SRDEČNE BLAHOŽELÁME

100€ nákupná poukážka 

 • Anna Halamová Zvolen
 • Erik Dado Kupina
 • Ľubica Nováková Považská Bystrica
 • Andrea Lihocká Lieskovec
 • Alžbeta Cyprichová Zvolen
 • Martina Zvarová Hriňová
 • Emília Štímelová Kováčová
 • Peter Šalko Stožok
 • Anna Zdychová Banská Bystrica
 • Alena Náčinová Banská Bystrica
 • Milan Hrnčírik Dudince
 • Vladimír Nemčok Banská Bystrica
 • Ondrej Domanický Považská Bystrica
 • Božena Ponická Hnúšťa
 • Jozef Fraňo Zvolen
 • Ivana Benková Lučenec
 • Lucia Procházková Hontianske Moravce
 • Anna Martincová Prečín
 • Drahomíra Luptáková  Brusno
 • Jana Vollmannová Banská Bystrica
 • Ľubomír Kardoš Pružina
 • Miroslav Svoreň Zvolen
 • Danka Laučíková Dolný Kubín
 • Peter Koristek Očová
 • Marcel Péli Považská Bystrica
 • Ján Zmoray Banská Bystrica
 • Oľga Tokárová Banská Bystrica
 • Danka Golianová  Slovenská Ľupča
 • Terézia Dobrowolská Čadca
 • Anna Melicherová Hriňová
 • Erika Kissová Šahy
 • Kamila Pastieriková Dačov Lom
 • Eva Tóthová Záhorce
 • Anna Ondrejková Banská Bystrica
 • Lýdia Baloghová Podkonice
 • Marta Dianová Vlkanová
 • Elena Jedličková Korytárky
 • Ján Ližbetin Krupina
 • Jozef Sedmák Bzovík
 • Jana Gáliková Kalinovo
 • Marcela Pokorná  Slovenská Ľupča
 • Anna Šnajderová Hontianske Nemce
 • Zuzana Šlobárová Vígľaš
 • Jana Vilhanová Korytárky
 • Erika Bábelová Banská Bystrica
 • Miroslav Šimon Nenince
 • Ľudmila Batunová Hontianske Moravce
 • Karol Csernus Balog nad Ipľom
 • Milan Patráš  Banská Bystrica
 • Melánia Klúčiková Bodiná
 • Silvia Majcherová Pliešovce
 • Andrea Luptáková Ožďany
 • Edita Holíková Banská Bystrica
 • Iveta Mičudová Korytárky
 • Mária Mičová Terany
 • Patrik Rosiar  Badín
 • Miroslav Korim Cinobaňa
 • Marta Lichnerová Detva
 • Anna Ivaničová Banská Bystrica
 • Ján Dvorský Zvolenská Slatina
 • Eva Lauríková Želovce
 • Zuzana Oravcová Banská Bystrica
 • Ladislav Klinčok Banská Bystrica
 • Patrik Václavik Kriváň
 • Mária Šichtová Lovinobaňa
 • Eva Micháliková Hriňová
 • Dušan Bariak Nová Ves
 • Mária Vajová Hontianske Nemce
 • Zuzana Greisigerová Banská Bystrica
 • Emília Bartóková  Hriňová
 • Ingrid Bystrianska Hriňová
 • Ľ. Jožová Banská Bystrica

300€ nákupná poukážka 

 • Miroslav Jančoško Turová
 • Maroš Melicher Lučenec
 • Mária Lauková Šahy
 • Ján Kliment Dobrá Niva
 • Miroslava Žigová Dobrá Niva
 • Miroslav Baculík  Malachov
 • Mariana Lihocká Podzámčok
 • Arpád Máni Banská Bystrica
 • Miroslav Kmeť Krupina
 • Ľubica Galimolin Detva
 • Anna Mikulová Dačov Lom
 • Anna Hajdúchová Zvolen
 • Ján Gonda Krupina
 • Jaroslav Michalík Kokava nad Rimavicou
 • Pavel Mráz  Zvolen - Môťová
 • Adan Weisz Modrý Kameň
 • Mária Bartošová Divín
 • Alžbeta Čerpáková Poltár
 • Igor Kučera  Zvolen
 • Patrícia Uríková Plevník
 • Valéria Kubíková Budča
 • Viera Kobelová Banská Bystrica
 • Alena Ďuricová Kriváň
 • Eugen Kiss Zvolenská Slatina
 • Stanislav Močár Kriváň
 • Beáta Nečadová Banská Bystrica
 • Ján Mojžišík  Považská Bystrica
 • Olinka Jedličková Zvolen
 • Anna Ferjancová Sása
 • Anikó Tóthová Širákov
 • Ján Pivka Divín
 • Michal Hoffman Sebechleby
 • Štefan Macko Pliešovce
 • Marta Červená Považská Bystrica
 • Jana Valachová Plevník
 • Jozef Kolesár  Málinec
Späť