Výhercovia - Objavte zlaté vianočné prekvapenie

Výhercovia - Objavte zlaté vianočné prekvapenie
Ďakujeme všetkým zákazníkom, ktorí sa zapojili do vianočnej súťaže Objavte zlaté vianočné prekvapenie, ktorá prebiehala vo všetkých predajniach COOP Jednota od 26.11. do 31.12.2020.

VÝHERCOM SRDEČNE BLAHOŽELÁME

40€ nákupná poukážka

 • Elena Filčíková Mýtna
 • Richard Penička Pliešovce
 • Mária Grajciarová Krupina
 • Libuše Brachnová Zvolenská Slatina
 • Mária Babicová  Banská Bystrica
 • Emília Nôtová Banská Bystrica
 • Janka Kminiaková Zvolen
 • Mirko Kolimár Banská Bystrica
 • Veronika Šuleková Banská Bystrica
 • Stanislav Štulajter Sliač
 • Vladimíra Gibalová Utekáč
 • Anna Katreniaková Utekáč
 • Dušan Sihelský Utekáč
 • Jozef Dulaj Lovinobaňa
 • Karol Kukučka Považská Bystrica
 • Veronika Vígľašská  Mýtna
 • Anna Kubincová Banská Bystrica
 • Branislav Kalina Banská Bystrica
 • Kamila Cekovcová Hontianske Nemce
 • Katarína Ohajdová Nenince
 • Róbert Ďurica Kriváň
 • Václa Miškuf Sliač
 • Darina Vrbiniaková Lučenec
 • Terézia Ďaudíková Banská Bystrica
 • Ľudmila Suchánska Dudince
 • Ivana Kolačkovská Dobrá Niva
 • Lenka Sýkorová Sebechleby
 • Soňa Chabanová Moštenica
 • Mária Ľuptáková Krupina
 • Anna Ďurišová Detva
 • Jana Danielová Krupina
 • Kamil Uhler Sebechleby
 • Ing. Ivana Murínová Detva
 • Sára Márkošová Čebovce
 • Agáta Mučinová Čebovce
 • Anna Miháľová Kokava nad Rimavicou
 • Janka Degúľová Senohrad
 • Danka Mutňanová Banská Bystrica
 • Pavel Fulajtár Lackov
 • Ľubica Melicherová Banská Bystrica
 • Mária Golianová  Kriváň
 • Peter Mázor Kalinovo
 • Ján Ferianc Banská Bystrica
 • Jozef Valigura Sklabiná
 • Eva Radošová Banská Bystrica
 • Katarína Raganová Banská Bystrica
 • Eva Balážová Hriňová
 • Erika Boďová Banská Bystrica
 • Janka Pichová Sliač
 • Andrea Králiková Krupina
 • Lýdia Medvecká Veličná
 • Mária Šimová Banská Bystrica
 • Andrea Bójtošová Vinica
 • Jana Števťaťová Hontianske Tesáre
 • Vladimír Bartík Hontianske Nemce
 • Atika Berdisová Sliač
 • Marta Slatinska Lukavica
 • Katka Majerová Sliač
 • Marta Paprčková Kriváň
 • Jana Kulichová Hriňová
 • Helena Bandová Dolné Semerovce
 • Martina Potocká  Považská Bystrica
 • Milan Kováč ml. Pružina
 • Mária Chovancová Kalinovo
 • Marta Segečová Kalinovo
 • Jana Bačová Pliešovce
 • Iveta Matušková Hriňová
 • Ivan Bartoš Očová
 • Jozef Krnáčik Krupina
 • Janka Klinčoková Cinobaňa
 • Zuzana Ďurčiová Zvolen
 • Ján Ďurkovič Zvolen
 • Jozef Korčok Krupina
 • Marta Stachurová Hontianske Nemce
 • Radka Bruncková Banská Bystrica
 • Ján Kminiak Lovinobaňa
 • Jozef Šufliarský Zvolen
 • Helena Povalačová Krupina
 • Darina Horečná Dobrá Niva
 • Zlatica Slobodová Hontianske Nemce
 • Peter Benedik Domaniky
 • Ľubica Cabajová Považská Bystrica
 • Igor Iliaš Banská Bystrica
 • Dana Krištofíková Pliešovce
 • Ján Paulíny Krupina
 • Mária Sovíková Považská Bystrica
 • Martin Pavlenda Bzovík
 • Peter Vondrák Zvolen
 • Jaroslava Vilhanová Hriňová
 • Ján Jankovský Zvolenská Slatina

100€ nákupná poukážka 

 • Pavel Kohút Bzovík
 • Anna Vozárová Sása
 • Marcela Bočkayová Zvolenská Slatina
 • Viera Huczmannová Utekáč
 • Mária Klimentová Dobrá Niva
 • Ľudovít Molnár Stožok
 • Ondrej Grečo Sliač
 • Karol Zbranek Utekáč
 • Slavomíra Nosáľová Zvolen
 • Emília Stehlíková Detva
 • Viera Gubčová Zvolen
 • Anna Žilková Detva
 • Zuzka Beníková Sliač
 • Miroslava Kupcová Badín
 • Ľuboslava Fraňová Banská Bystrica
 • Igor Ondrejka Banská Bystrica
 • Lucia Otiepková Poniky
 • Ján Demian Poniky
 • Dagmar Halajová Badín
 • Viktória Medveďová Badín
 • Mária Hansová Zvolen
 • Dóra Csíriová Balog nad Ipľom
 • Mariana Planietová Banská Bystrica
 • Anna Gregáňová Sliač
 • Monika Gondová Klokoč
 • Oľga Tuhárska Zvolen
 • Ľuba Šimková Senohrad
 • Mária Kriselová Sebechleby
 • Zuzana Turčanová Ľubietová
 • Anna Drozdyová Senohrad
 • Jaroslav Choboda Pliešovce
 • Viera Cibulková Považská Bystrica
 • Bc. Mária Jurkovičová Pružina
 • Anna Vetráková Banská Bystrica
 • Ján Bagoňa Hontianske Moravce
 • Ján Markoš Detva

300€ nákupná poukážka 

 • Beáta Hubáčová Sebechleby
 • Jaroslav Karlík Detva
 • Dana Žabková Banská Bystrica
 • Jana Kvasnicová Považská Bystrica
 • Mária Kalinová Dudince
 • Lýdia Bobálová Lesenice
 • Štefánia Kalužová Banská Bystrica
 • Peter Ferjanc Sása
 • Zdenka Kalivodová Považská Bystrica

 

Výhercovia osobných automobilov BMW X2 budú zverejnení do 16.2.2021 na www.coop.sk. 

 

Späť