Výhercovia - Veľkonočná súťaž 2019

Výhercovia - Veľkonočná súťaž 2019
Všetkým zákazníkom ďakujeme za zapojenie sa do súťaže a výhercom srdečne blahoželáme.

Nákupná poukážka v hodnote 500€

 • Jozef Ľupták - Bzovík
 • Iveta Budáčová - Zvolen
 • Anna Šmídtová - Pliešovce
 • Ladislav Klinčok - Banská Bystrica
 • Kvetoslava Bosáková - Sása
 • Oľga Drdanková - Bátorová
 • Martina Peničková - Pliešovce
 • Jana Spodniaková - Krupina
 • D.Šovčíková - Zvolenská Slatina
 • Viera Ostrihoňova - Vígľaš
 • Lucia Ľuptáková - Dúbravy
 • Eva Kaplocká - Krupina
 • Danka Rumanovská - Banská Bystrica
 • Renata Tordová - Dudince
 • Viera Števonková - Dolný Kubín
 • Lenka Gallo - Vígľaš
 • Peter Repiský - Papradno
 • Ondrej Ďurica - Banská Bystrica

Nákupná poukážka v hodnote 150€

 • Marian Nagy - Dolné Strháre
 • Iveta Hanulová - Banská Bystrica
 • Jana Bendíková - Hrušov
 • Anna Bakšové - Banská Bystrica
 • Mária Uhrínová - Hriňová
 • Anna Bieliková - Banská Bystrica
 • Pavel Štefánik - Kokava nad Rimavicou
 • Katarína Bombalová - Sliač
 • Marta Nociarová - Šahy
 • Mgr. Anna Miháliková - Hrušov
 • Janka Šikulová - Moštenica
 • Lýdia Ondrejková - Banská Bystrica
 • Ing.Emília Petková - Hriňová
 • Anna Vrábová - Banská Bystrica
 • Peter Jandík - Lovčica-Trubín
 • Tomáš Híveš - Nenince
 • Margita Štulajterová - Hokovce
 • Jana Rajčeková - Banská Bystrica
 • Zuzana Kanková - Banská Bystrica
 • Elena Púchyová - Cinobaňa
 • Daniela Baverová - Kokava nad Rimavicou
 • Ivan Mudroň - Čebovce
 • Anna Fraschová - Šahy
 • Daniela Bieloholoubková - Očová
 • Janetta Zrubáková - Banská Bystrica
 • Vladimír Žila - Banská Bystrica
 • Terézia Sedmáková - Selce
 • Patrik matušov - Hrušov
 • Marta Pacochová - Kokava nad Rimavicou
 • Marína Gulasová - Banská Bystrica
 • Magdaléna Meňušová - Krupina
 • Lenka Babiaková - Podzámčok
 • Miroslava Považanová - Banská Bystrica
 • Mária Poliaková - Senohrad
 • Drahoslvava Karasyová - Záhorce
 • Miloš Bajči - Sliač
 • Peter Melich - Detva - Skliarovo
 • Emília Péterová - Opatovská Nová Ves
 • Anna Rusková - Selce
 • Peter Karkus - Kokava nad Rimavicou
 • Martina Ottová - Čerín
 • Milan Rankl - Kokava nad Rimavicou
 • Anna Malatincová - Korytárky
 • Anna Bombalová - Vígľaš
 • Anna Fraňová - Banská Bystrica
 • Alena Zaťková - Pliešovce
 • Štefan Rapčan - Hriňová
 • Ing. Anna Adamcová - Žaškov
 • Stanka Pivarčeková - Pliešovce
 • Emília Števíková - Krupina
 • Margaréta Špániková - Sebechleby
 • Zuzana Očenášová - Banská Bystrica
 • Elena Sojová - Cinobaňa
 • Patrícia Lacková - Lovinobaňa
Späť