Výhercovia - Veľkonočná súťaž 2023

Výhercovia - Veľkonočná súťaž 2023
Ďakujeme všetkým zákazníkom, ktorí sa zapojili do Veľkonočnej súťaže, ktorá prebiehala vo všetkých predajniach COOP Jednota Krupina od 27.3. do 15.4.2023

VÝHERCOM SRDEČNE GRATULUJEME

Nákupná poukážka COOP Jednota v hodnote 300 €

 •  B. Nečadová (Banská Bystrica)
 •  A. Drozdyová (Hrušov)
 •  J. Janičíková (Plevník - Drienové)
 •  M. Belásová (Považská Bystrica)
 •  R. Dubovský (Šahy)
 •  M. Fúzová (Hriňová)
 •  O. Hanusková (Krupina)
 •  A. Holienková (Hontianske Moravce)
 •  R. Cifferi (Lučenec)

Nákupná poukážka COOP Jednota v hodnote 100 €

 •  A. Rausová (Pliešovce)
 •  E. Šušuková (Detva)
 •  S. Damrélyová (Detva - Skliarovo)
 •  Z. Balázs (Tupá)
 •  K. Adamcová (Plevník - Drienové)
 •  B. Zeman (Kalinovo)
 •  Z. Holíková (Dudince)
 •  I. Gorásová (Poltár)
 •  P. Rausa (Krupina)
 •  E. Kuzmová (Krupina)
 •  D. Mútňanová (Banská Bystrica)
 •  M. Lepiešová (Vlkanová)
 •  M. Kováč (Horné Strháre)
 •  A. Ližbetinová (Krupina)
 •  D. Bohušová (Sliač - Veľká Lúka)
 •  J. Hanusová (Vígľaš)
 •  E. Demčáková (Banská Bystrica)
 •  I. Husárčeková (Banská Bystrica)
 •  J. Štubianová (Banská Bystrica)
 •  A. Kováčová (Krupina)
 •  B. Géciová (Banská Bystrica)
 •  J. Fobelová (Banská Bystrica)
 •  M. Ostrihoňová (Detva)
 •  L. Bundziak (Dudince)
 •  A. Mitterová (Zvolen)
 •  L. Kádašiová (Preseľany nad Ipľom)
 •  P. Jánov (Veľký Krtíš)
 •  L. Badová (Vrbovka)
 •  M. Černáková (Sklabiná)
 •  Z. Uhrinová (Divín)
 •  I. Rosenberg (Banská Bystrica)
 •  M. Hanulayová (Pliešovce)
 •  Z. Dírerová (Sliač)
 •  V. Halajová (Badín)
 •  M. Petro (Sliač)
 •  A. Baltazárová (Šahy)

Nákupná poukážka COOP Jednota v hodnote 50 €

 •  L. Hudecová (Krupina)
 •  J. Hricová (Banská Bystrica)
 •  K. Pešková (Krupina)
 •  E. Majerova (Slovenská Ľupča)
 •  M. Pašková (Sliač)
 •  H. Majlingová (Banská Bystrica)
 •  K. Gyorgyová (Čebovce)
 •  E. Sabová (Želovce - Záhorce)
 •  M. Knapová (Kováčová)
 •  J. Batuna (Ladzany)
 •  R. Márton (Kováčovce)
 •  S. Ruttkayová (Banská Bystrica)
 •  M. Fiľová (Kriváň)
 •  M. Tkáčová (Lovinobaňa)
 •  M. Bobák (Podkonice)
 •  S. Balíková (Vinica)
 •  M. Balážová (Babiná)
 •  T. Gubčo (Veľký Krtíš)
 •  L. Melagová (Sebechleby)
 •  A. Kohútová (Bzovík)
 •  L. Necpalová (Banská Bystrica - Malachov)
 •  A. Tóthová (Šahy)
 •  Z. Odrobinová (Kalinovo)
 •  L. Klimentová (Hriňová)
 •  D. Hubková (Sliač)
 •  T. Škodová (Banská Bystrica)
 •  I. Kerner (Banská Bystrica)
 •  V. Perončík (Banská Bystrica - Malachov)
 •  L. Knapčok (Banská Bystrica)
 •  D. Skabová (Banská Bystrica - Malachov)
 •  K. Hybská (Báčovce)
 •  S. Berecký (Slovenské Ďarmoty)
 •  Z. Greschnerová (Banská Bystrica)
 •  M. Zázrivec (Banská Bystrica)
 •  S. Nociarová (Halič)
 •  E. Lukačiková (Mýtna)
 •  M. Bélikova (Širákov)
 •  L. Oravský (Slovenská Ľupča)
 •  M. Obertová (Hronsek)
 •  I. Príbeliová (Želovce - Záhorce)
 •  Z. Pčolárová (Senohrad)
 •  E. Furdzová (Považská Bystrica)
 •  O. Putnoky (Zvolenská Slatina)
 •  A. Palíková (Halič)
 •  B. Huťová (Banská Bystrica)
 •  J. Maľa (Banská Bystrica)
 •  M. Krpeľanová (Pliešovce)
 •  R. Šurková (Banská Bystrica)
 •  J. Lehocký (Zvolen)
 •  B. Fáberová (Banská Bystrica)
 •  S. Gregorová (Dúbravica)
 •  J. Beneová (Krupina)
 •  M. Valenčaťová (Horný Badín)
 •  E. Sebenská (Nenince)

 

Späť