Výhercovia - Veľkonočná súťaž

Výhercovia - Veľkonočná súťaž
Ďakujeme všetkým zákazníkom, ktorí sa zapojili do Veľkonočnej súťaže 2022. Súťaž prebiehala od 24.3. do 24.4. 2022 vo všetkých predajniach COOP Jednota Krupina.

VÝHERCOM SRDEČNE BLAHOŽELÁME

40 € nákupná poukážka

Anna Lehocká Hriňová
Monika Kvasnicová Pružina
Dagmar Jurašková Bc. Zvolen
Martina Bohó (Knapová) Detva
Veronika Pajtová, Mgr. Banská Bystrica
Valéria Luptáková  Želovce
Ľubomír Černák Banská Bystrica
Milena Václavíková Veľký Krtíš
Alexandra Baudyšová Poniky
Jana Pytelová Plevník - Drienové
Miroslava Oravcová Banská Bystrica - Skubín
Katarína Palčovičová Dudince
Oľga Hanusková Krupina
Katarína Brhlíková, Mgr. Banská Bystrica
Pavol Skýpala Poltár
Anna Čurmová Pliešovce
Patrik Kamenský  Vígľaš
Anna Melichová Zvolen
Marian Šnek Detva
Štefan Kmeť Hontianske Nemce
Ivana Majeríková Banská Bystrica
Katarína Zvarová Lovinobaňa
Ladislav Erney Krupina
Mária Sovík Maková, Ing. Považská Bystrica
Zuzana Slivková  Veľký Krtíš
Elena Behúňová Banská Bystrica
Iveta Körmöcziová Veľký Krtíš
Ľuba Holíková Detva
Dalibor Golian  Banská Bystrica
Mária Meškanová Brusno
Andrea Nagyváradyová Klenovec
Jaroslava Hurná Dudince
Pavel Bartko Banská Bystrica
Lea Janovská Lučenec
Anne Mari Jankovýchová Veľký Krtíš
Slávka Štensová, Mgr. Plevník - Drienové
Viera Nováková Pôtor
Anna Mojžišová Sielnica
Ľudovít Bartoš Čeláre
Hyacinta Balogová Čebovce
Martina Hájniková  Dolná Strehová
Tatiana Schvarcová Kokava nad Rimavicou
Pavlína Gergeľová Hrochoť
Iveta Belánska Šahy
Miroslava Blašková Poniky
Nándor Lavrík Želovce
Diana Hrašková Čabradský Vrbovok
Anna Kubaláková Sliač
Juliana Trnkusová Banská Bystrica
Zlata Švoňavová Kaliská Slovenská Ľupča
Anna Martančíková Priechod
Lydia Majerová Strelniky
Darina Lacková Lukavica
Mária Jambrichová Senohrad

100 € nákupná poukážka

Júlia Dubovská Šahy
Jana Galicová, Mgr. Banská Bystrica
Andra Černá Zvolen
Jarmila Šlosárová Banská Bystrica
Emília Pavlendová Krupina
Marcela Košťálová Zvolen
Elena Burdíková Utekáč
Kristína Beňová Banská Bystrica
Peter Židuliak Šahy
Nikoleta Šinková Šahy
Anna Maľová Hrušov
Iveta Knošková Pliešovce
Gabriela Slovačeková Modrý Kameň
Helena Janeková Krupina
Mariana Luptáková Detva
Melisa Bojtošová Krupina
Janka Iždinská Mýtna
Ľubomír Kurec Olováry
Tomáš Smrtník Hrochoť
Ivona Sitová Banská Bystrica
Róbert Papcun Margecany
Emília Mužíková Dolná Strehová
Mária Odalošová Zvolen
Mária Hriňová Detva - sídlisko
Margita Farkašová Detva
Anna Šedová  Zvolen
Eva Drozdová Mgr.  Zvolen

300 € nákupná poukážka 

Peter Moravčík Zvolen
Jaroslav Števík Poltár
Jozef Danko Divín
Stanislava Vozárová Dačov Lom
Ingrid Dibalová Cinobaňa
Branislav Vesel Banská Bystrica
Helena Tauchynová Ľubietová
Anna Lajková Lučenec
Anna Grešková Banská Bystrica

Späť