Národná bločková lotéria

Národná bločková lotéria
Aj v COOP Jednote Krupina, SD sa už môžu priamo pri nákupe registrovať bločky do národnej bločkovej lotérie (NBL)

Čo je bločková lotéria?
Je to lotériová hra, v ktorej sa žrebujú výhry, pričom do žrebovania sú zaradené žreby (doklady z registračnej pokladnice). Tieto žreby musia obsahovať registračný kód (potvrdenie o registrácii v hre), ktorý je uvedený na doklade. Do lotériovej hry sa dajú registrovať len doklady z registračnej pokladnice pri nákupe najmenej za 1euro.

Registrácia žrebov
Pri platbe za tovar vo výške najmenej 1 euro sa pokladníčka opýta, či chcete doklad z registračnej pokladnice registrovať v NBL. Po vyjadrení súhlasu bude vykonaná táto registrácia a zároveň zučtovaný poplatok za túto službu vo výške 0,05 €. Na každom  žrebe (bločku) je uvedený okrem registračného kódu aj dátum najbližšieho zlosovania.

Žrebovanie
Každý žreb (bloček) má tri šance na výhru, a to žrebovaním výhier v „Prvej šanci“,  v „Druhej šanci“ a v „Tretej šanci“.
V „Prvej šanci“ je 10 výhier vo výške 100 € – 10 000 €. Žrebuje sa každých 14 dní, spravidla v pondelok.
V „Druhej šanci“ je osem rovnakých vecných prípadne peňažných výhier. Žrebuje sa každých 28 dní, spravidla v pondelok.
Okrem týchto dvoch šancí sa môže hráč zúčastniť aj hry „Tretia šanca“. Je to televízna hra, ku ktorej sa hráč musí prihlásiť zaslaním SMS na skrátené telefónne číslo 7777.

Uplatnenie nároku na výhru
Overenie výhry a uplatnenie nároku na výhru sa uskutočňuje na webovom sídle www.narodnablockovaloteria.sk ,  prípadne osobne v herniach Tipos.Všetky ostatné informácie týkajúce sa NBL si každý zákazník môže prečítať v Hernom pláne, ktorý je umiestnený v každej predajni.

Zaujímavá služba pre držiteľov nákupnej karty COOP Jednota
Ak ste držiteľom nákupnej karty COOP Jednota Krupina, SD nemusíte pri žrebovaní kontrolovať či  niektorý z Vašich bločkov z nákupov v COOP Jednote vyhral. My Vám to oznámime ešte pred oficiálnym zverejnením! Je to preto, že každý výherný bloček z kontrolnej pokladne prídu po jeho vyžrebovaní skontrolovať priamo do predajne, kde ste nakupovali pracovníci Colnej správy. Z čísla nákupnej karty zákazníka ho dokážeme identifikovať a s radosťou mu oznamujeme hneď v nasledujúci deň, že jeho bloček vyhral, aby si len prekontroloval akú cenu. V mesiaci august sme už takouto správou potešili našu zákazníčku a držiteľku nákupnej karty, ktorá zaregistrovala svoj pokladničný doklad z nákupu v predajni v malej obci Kozí Vrbovok pri Krupine.

Späť