Vernostná karta

Po vyplnení údajov sa dozviete výšku Vašej zľavy, za ktorú budete môcť nakúpiť tovar už v ktorejkoľvek predajni COOP Jednota Krupina. Zľavu si môžete uplatniť v období od 21.3. do 30.6.2024

Často kladené otázky

1. Prečo sa neviem prihlásiť a skontrolovať zľavu?

Ak číslo Vašej vernostnej karty začína inak ako 99920 alebo 99970 znamená to, že vernostná karta bola vydaná v inej COOP Jednote ako COOP Jednota Krupina a preto o výške zľavy sa musíte informovať v COOP Jednote, ktorá Vám kartu vydala.

2. Čo mám robiť ak som stratil kartu?

V tomto prípade je možné požiadať o duplikát karty:

  • Telefonicky cez COOP Jednotu Slovensko - bezplatné telefónne číslo +421 800 555 567 (v pracovných dňoch od 7:00 hod. - 16:00 hod.)
  • Telefonicky cez COOP Jednotu Krupina - +421 455 115 161 (v pracovných dňoch od 7:00 hod. - 15:00 hod.)
  • Online - prostredníctvom webu www.coopklub.sk vo svojom zákazníckom konte 

3. Kto všetko má nárok na zľavu?

Nárok na zľavu majú všetci zákazníci, ktorí za 2. polrok 2023 evidovali svoje nákupy na vernostnú kartu COOP Jednota v predajniach COOP Jednota na Slovensku a nakúpili  v min. v hodnote 100 eur a zákazníci, ktorí si zľavu za 1. polrok 2023 ešte nevyčerpali.

4. Môže sa zľava uplatniť aj na fotokópiu COOP karty?

Nie. Zľavu vyčíslenú v eurách si môže uplatniť len držiteľ vernostnej karty, teda osoba uvedená na karte na základe predloženia fyzickej nákupnej karty, alebo digitálnej vernostnej karty. V prípade pochybností o identite držiteľa vernostnej karty, je zamestnankyňa predajne oprávnená vyžiadať od zákazníka akýkoľvek doklad preukazujúci jeho totožnosť.

5. Čo v prípade, ak je v čase vyplácania zliav držiteľ karty mimo územia Slovenska? Zľava mu prepadne?

Po uplynutí termínu na čerpanie zľavy nárok na uplatnenie zľavy zaniká.