Nákupná karta

Nákupná karta
COOP Jednota KLASIK

Po vyplnení údajov sa dozviete výšku Vašej zľavy, za ktorú budete môcť nakúpiť tovar už v ktorejkoľvek predajni COOP Jednota Krupina. Zľavu si môžete uplatniť v období od 31.3. do 30.6.2022

Často kladené otázky

1. Prečo sa neviem prihlásiť a skontrolovať zľavu?

Ak číslo Vašej nákupnej karty začína inak ako 99920 alebo 99970 znamená to, že nákupná karta bola vydaná v inej COOP Jednote ako COOP Jednota Krupina a preto o výške zľavy sa musíte informovať v COOP Jednote, ktorá Vám kartu vydala.

2. Čo mám robiť ak som stratil kartu?

V tomto prípade je možné požiadať o duplikát karty a to vyplnením tlačiva „Žiadosť o vydanie duplikátu Nákupnej karty COOP Jednota Klasik“, ktoré si môžete stiahnuť tu alebo online na adrese: https://coop.sk/sk/zmena-duplikat-nakupna-karta. Po obdržaní duplikátu karty ju môžete okamžite používať. Všetky nákupy, ktoré boli evidované na pôvodnej karte sa Vám prenesú na duplikát karty.

3. Kto všetko má nárok na zľavu?

Nárok na zľavu majú všetci zákazníci, ktorí za 2. polrok 2021 evidovali svoje nákupy na nákupnú kartu COOP Jednota v predajniach COOP Jednota na Slovensku a nakúpili  v min. v hodnote 150 eur.

4. Môže sa zľava uplatniť aj na fotokópiu COOP karty?

Nie. Zľavu si môže zákazník uplatniť iba prostredníctvom plastovej nákupnej karty. Podotýkame, že zľavu si môže uplatniť iba držiteľ COOP karty, teda osoba, ktorej meno je uvedené na plastovej nákupnej karte. Ak bude mať pokladníčka pochybnosti o identite držiteľa karty, je oprávnená od neho žiadať doklad totožnosti.

5. Čo v prípade, ak je v čase vyplácania zliav držiteľ karty mimo územia Slovenska? Zľava mu prepadne?

Po uplynutí termínu na čerpanie zľavy nárok na uplatnenie držiteľovi karty zaniká, zľavu si nebudete môcť uplatniť v ďalšom zúčtovacom období.