Nákupná karta COOP Jednota Krupina

Po vyplnení údajov sa dozviete výšku Vašej zľavy, za ktorú budete môcť nakúpiť tovar už v ktorejkoľvek predajni COOP Jednota Krupina. Zľavu si môžete uplatniť v období od 24.10. 2019 do 31.12.2019

Ďakujeme za Vaše nákupy v roku 2019

Často kladené otázky

1. Prečo sa neviem prihlásiť a skontrolovať zľavu?

Ak číslo Vašej nákupnej karty začína inak ako 99920 alebo 99970 znamená to, že nákupná karta bola vydaná v inej COOP Jednote ako COOP Jednota Krupina a preto o výške zľavy sa musíte informovať v COOP Jednote, ktorá Vám kartu vydala.

2. Čo mám robiť ak som stratil kartu?

V tomto prípade je možné požiadať o duplikát karty a to vyplnením tlačiva „Žiadosť o vydanie duplikátu Nákupnej karty COOP Jednota Klasik“, ktoré si môžete stiahnuť tu. Po obdržaní duplikátu karty ju môžete okamžite používať. Všetky nákupy, ktoré boli evidované na pôvodnej karte sa Vám prenesú na duplikát karty.

3. Kto všetko má nárok na zľavu?

Nárok na zľavu majú všetci zákazníci, ktorí od 1.1.2019 evidovali svoje nákupy na nákupnú kartu COOP Jednota v predajniach COOP Jednota na Slovensku.  V prípade, že si zľavu neuplatníte v období od 24.10.2019 do 31.12.2019, zľavu si budete môcť uplatniť v ďalšom zúčtovacom období.

4. Môže sa zľava uplatniť aj na fotokópiu COOP karty?

Nie. Zľavu si môže zákazník uplatniť iba prostredníctvom plastovej nákupnej karty. Podotýkam, že zľavu si môže uplatniť iba držiteľ COOP karty, teda osoba, ktorej meno je uvedené na plastovej nákupnej karte. Ak bude mať pokladníčka pochybnosti o identite držiteľa karty, je oprávnená od neho žiadať doklad totožnosti.

5. Čo v prípade, ak je v čase vyplácania zliav držiteľ karty mimo územia Slovenska? Zľava mu prepadne?

Zľavu za 1. polrok 2019 si zákazník môže vyčerpať do 31. 12. 2019. Ak si však zľavu z akýchkoľvek dôvodov do uvedeného termínu neuplatní, bude mu automaticky pripočítaná k zľave za 2. polrok 2019.