Informácia o stiahnutí výrobku OBLÁTKY KIT KAT 41,5G

Informácia o stiahnutí výrobku OBLÁTKY KIT KAT 41,5G

Oznam o stiahnutí tovaru z predaja

Milí zákazníci,

dovoľujeme si Vás informovať o stiahnutí výrobku dodávateľa Nestlé Slovensko, s.r.o. - OBLÁTKY KIT KAT 41,5 G (čiarový kód EAN 40052465). Jedná sa o produkt s číslom šarže 40580734.

Zákazníci, ktorí si spomínaný výrobok zakúpili ho môžu vrátiť v mieste predaja a budú im vrátené peniaze.

Späť